Informacija apie Šengeno (C) vizas

Sukurta 2017.04.20 / Atnaujinta 2020.01.28 14:30

Šengeno trumpalaikė viza (C) – viza, skirta vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos.

Moldovos Respublikos piliečiai, kreipdamiesi dėl Šengeno vizos, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Užpildytą ir pasirašytą prašymą Šengeno vizai gauti. Šį nustatytos formos elektroninį prašymą išduoti Šengeno vizą kviečiame užpildyti interneto puslapyje adresu https://visa.vrm.lt/epm/ (prašymas pildomas lotyniškais rašmenimis ir atspausdintas bei pasirašytas pateikiamas kartu su kitais dokumentais vizai gauti);

2. Galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Jame turi būti ne mažiau kaip du tušti puslapiai ir jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų;

3. Moldovos Respublikos asmens tapatybės kortelę su priedu ir jų kopijas;

4. Vieną 35x45 mm dydžio spalvotą, atitinkančią užsieniečio amžių, nuotrauką;

5. Galiojantį sveikatos draudimą Šengeno valstybėse (ne mažesnei nei 30 000 eurų sumai). Prašant išduoti daugkartinę vizą, draudimą galima įsigyti pirmai kelionei arba visam prašomos vizos terminui;

6. Patvirtinamuosius dokumentus (išsamus patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos Moldovoje turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, sąrašas nustatytas IV priede prie Europos Komisijos 2014 m. balandžio 29 d. įgyvendinimo sprendimo C(2014) 2737):

- dokumentus, nurodančius kelionės tikslą; 

- dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, arba įrodymą, kad turi pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą;

- dokumentus, nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek buvimo šalyje laikotarpiui, tiek grįžti į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykti tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;

- informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Norintis daug kartų atvykti į Lietuvos Respubliką užsienietis turi pateikti ir dokumentus, patvirtinančius daugkartinio atvykimo būtinumą.

Dokumentų sąrašas nėra baigtinis. Prireikus pareiškėjas gali būti paprašytas pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius atvykimo į Lietuvos Respubliką ar buvimo joje sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvos Respublikoje metu ar jų gavimo šaltinį, turimas lėšas grįžti į savo kilmės valstybę.

Europos Bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

Europos Bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

Trečiųjų šalių sąrašas, dėl kurių piliečių arba konkrečių tokių piliečių kategorijų taikomos išankstinio konsultavimosi procedūros

Kelionės, turint trumpalaikę Šengeno vizą, dienų skaičiuoklė

Konsulinis mokestis už Moldovos Respublikos piliečių prašymų išduoti vizą priėmimą ir nagrinėjimą - 35 eurai. Jeigu išnagrinėjus pateiktus dokumentus priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas. Nuo prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys.

Daugiau informacijos apie Šengeno vizas galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklapyje.

SVARBU: Dėl priėmimo ambasadoje vizų klausimais prašome registruotis iš anksto telefonu +373 22 211 822. Registracija vyksta pirmadieniais - ketvirtadieniais 15.00-17.00. Dokumentų priėmimas: pirmadieniais-trečiadieniais 10.00-11.30 (tik užsiregistravus iš anksto). Papildomų dokumentų pateikimas, vizų išdavimas: pirmadieniais-trečiadieniais 11.30-12.00.

Naujienlaiškio prenumerata