Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

Baigėsi dar viena intensyvi JT Žmogaus teisių tarybos savaitė

Sukurta 2022.09.23 / Atnaujinta 2022.09.23 20:55
  Baigėsi dar viena intensyvi JT Žmogaus teisių tarybos savaitė

  Rugsėjo 19-23 dienomis Lietuva aktyviai dalyvavo Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) antrosios savaitės darbe, didžiausią dėmesį skirdama žmogaus teisių padėčiai Rusijoje, Baltarusijoje ir Rusijos agresijai prieš Ukrainą, taip pat priverstinių dingimų, pilietinės visuomenės įtraukimo temoms, neįgaliųjų teisėms bei žmogaus teisių padėčiai Mianmare ir Sirijoje.

  Rugsėjo 20 dieną vykusiame interaktyviame dialoge su darbo grupe dėl priverstinių dingimų, Lietuva Šiaurės ir Baltijos valstybių vardu reiškė apgailestavimą, kad net praėjus 30-čiai metų po Deklaracijos dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinių dingimų priėmimo, ši praktika vis dar yra šių dienų realybė ir pabrėžė, kad jokios aplinkybės negali pateisinti priverstinių dingimų.

  Rugsėjo 21 dieną Lietuva, pasisakydama ŽTT bendruosiuose debatuose Šiaurės-Baltijos valstybių vardu, pabrėžė pilietinės visuomenės dalyvavimo viešuosiuose reikaluose svarbą, kuri ypač išryškėjo pandemijos metu. Deja, dažnai pilietinės visuomenės organizacijų, žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų veikla neteisėtai ribojama, kas stabdo visuomenės progresą, todėl valstybės ragintos užtikrinti prasmingą pilietinės visuomenės įsitraukimą, ypač krizių metu.

  Rugsėjo 22 dieną rytiniame posėdyje Lietuva pasisakė Šiaurės-Baltijos šalių vardu interaktyviajame dialoge dėl žmogaus teisių padėties Mianmare, kur atliepė JT Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės (VŽTK) biuro rekomendacijas ir Mianmaro gyventojų raginimus izoliuoti Mianmaro karines pajėgas įvedant efektyvias sankcijas ir nutraukiant ginklų prekybą, taip siekiant užkirsti kelią tolimesniems pažeidimams. Popietėje vykusiame interaktyviame dialoge su nepriklausoma tarptautine tyrimų komisija dėl žmogaus teisių padėties Sirijoje, Lietuva Šiaurės-Baltijos valstybių vardu pasmerkė Sirijos režimo ir jų sąjungininkų išpuolius prieš civilius ir ragino užtikrinti atskaitomybę už visus nusikaltimus.

  Sesijos paraštėse Lietuvos nuolatinis atstovas Ženevoje ambasadorius Darius Staniulis moderavo „International Bar Association Human Rights Institute“ (IBAHRI) ir „International Commission of Jurists“ (ICJ) organizuojamą renginį dėl žmogaus teisių padėties ir atskaitomybės užtikrinimo Mianmare. Lietuva taip pat dalyvavo ir pasisakė paraštiniame renginyje dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje, kuriame Rusijos NVO atstovai pasakojo apie Rusijos pilietinės visuomenės aktyvistų patiriamas represijas, veikos suvaržymus ir sisteminius nuomonės, išraiškos ir susirinkimų laisvių pažeidimus.

  Rugsėjo 23 dieną Lietuvos užsienio reikalų viceministras dr. Mantas Adomėnas pasisakė interaktyviame dialoge su Nepriklausomos tyrimų komisijos, tiriančios žmogaus teisių pažeidimus Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste, nariais. Viceministras padėkojo komisijai už pastangas, siekiant užtikrinti atsakomybę už Rusijos įvykdytus genocidui prilygstančius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Ukrainoje. Viceministras išreiškė nusivylimą, kad  Ukraina ir toliau kenčia nuo žiaurios, neišprovokuotos ir nepateisinamos Rusijos agresijos, sukėlusios humanitarinę ir žmogaus teisių krizę su neigiamomis pasekmėmis visam pasauliui.  Viceministras taip pat pasmerkė Rusijos dezinformacijos kampanijas, kuriomis siekiama nuslėpti ir suklastoti daugelį pažeidimų.

  Tos pačios dienos popietę vykusiame interaktyviame dialoge su laikinai einančia Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės pareigas Nada Al-Nashif dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje 2020 metų prezidento rinkimų kontekste, Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties, sisteminių represijų, už akių priimamų fiktyvių teismo sprendimų bei nuolat didėjančio politinių kalinių skaičiaus.  Ambasadorius D. Staniulis atkreipė Žmogaus teisių tarybos dėmesį į Baltarusijos Švietimo kodekso pakeitimus, kurie riboja tautinių mažumų mokyklų veiklą. „Pelesos vidurinės mokyklos veiklos sustabdymas gali būti pirmas žingsnis siekiant visų tautinių mažumų mokyklų uždarymo Baltarusijoje“, – pabrėžė ambasadorius. Taip pat išreikštas apgailestavimas dėl Baltarusijos įsitraukimo į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kuri turi didžiules neigiamas pasekmes humanitarinei padėčiai regione. Lietuvos atstovas išsakė Lietuvos paramą komisarės mandatui, siekiant atskaitomybės už visus žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje.

  Tądien JT biure Ženevoje įvyko ir Tarptautinės gestų kalbos dienos minėjimo renginys, prie kurio surengimo prisidėjo Lietuva. Renginyje pasisakęs ambasadorius D. Staniulis pabrėžė, kad įtraukios visuomenės yra stiprios visuomenės. Gestų kalbų propagavimas yra labai svarbus ir reikšmingas žingsnis siekiant visų visuomenės narių vienybės, bendradarbiavimo ir įtraukties.

  Lietuva taip pat prisijungė prie Čekijos inicijuoto bendrojo pareiškimo dėl lygiateisio dalyvavimo politiniuose ir viešuosiuose reikaluose bei visų Europos Sąjungos, Šiaurės ir Baltijos šalių pareiškimų, perskaitytų interaktyvių dialogų ir bendrųjų debatų.

  ŽTT 51-oji sesija prasidėjo rugsėjo 12 dieną ir tęsis keturias savaites, iki spalio 7 dienos. JT Žmogaus teisių tarybą, kurios nare yra Lietuva, sudaro 47 šalys. Jos pagrindinis tikslas – reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus ir teikti dėl jų rekomendacijas. Lietuvos narystė Taryboje truks iki 2024-ųjų metų pabaigos.