Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

Sukurta 2019.02.20 / Atnaujinta 2019.02.20 16:47
  Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

  Lietuvos Respublikos ambasada Moldovos Respublikoje kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimui Moldovos Respublikoje 2019 metais.

  Kviečiame projektų paraiškas šių koncepcijų įgyvendinimui:

  1. Lietuvos ir Moldovos akademinės bendruomenės bendradarbiavimo skatinimas.
  2. Parama Moldovai maisto saugos ir kontrolės srityje.
  3. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Moldovos Respublikoje.

  Visiems projektams 2019 metais bus skiriama iki 37 tūkstančių eurų.

  Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 930 redakcija) patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis. Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir Moldovos strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) Moldovos nacionalinės plėtros strategijas.

  Projekto paraiškoje privaloma nurodyti bent vieną partnerį Moldovos Respublikoje ir pridėti jo sutikimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą. Partneris Moldovos Respublikoje nėra būtinas, jeigu paraišką teikia Moldovos Respublikos subjektas arba tarptautinė organizacija.

  Nustatytos formos projektų paraiškas kartu su projekto sąmata (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota projekto paraiška turi būti pateikti visi privalomi ir, jeigu aktualu, papildomi priedai.

  Projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 17 d. 24.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku įskaitytinai). Pateiktos paraiškos gavimas bus patvirtintas el. laišku.

  Paraiškų teikimo, jų vertinimo, atrankos, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 129 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V–63 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-09-14).

  Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected] arba apsilankykite https://www.orangeprojects.lt/lt/teisine-informacija.  

  Naudinga informacija:

  Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškų neesminių trūkumų sąrašas - informacija apie techninio pobūdžio klaidas, dėl kurių paraiškos administracinio vertinimo metu nebus atmestos.
  Vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiškos turinio vertinimo forma

  Naujienlaiškio prenumerata