Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA MOLDOVOS RESPUBLIKOJE

Adresas: I. Vasilenco 24/1, Chisinau 2001, MOLDOVA

plačiau »

Tel. +373 22543194
Faksas +373 22234287
El. paštas

Kvietimas teikti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų koncepcijas ir (arba) paraiškas

Sukurta 2017.04.12 / Atnaujinta 2017.04.12 17:30
  Kvietimas teikti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų koncepcijas ir (arba) paraiškas

  Lietuvos Respublikos ambasada Moldovos Respublikoje kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti Moldovos Respublikoje 2017 metais.

  I. Ambasada kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti Moldovoje:

  1. Socialinės aplinkos Moldovos vaikų ugdymo įstaigose gerinimas.
  2. Lietuvos ir Moldovos akademinės bendruomenės bendradarbiavimo skatinimas.
  3. Parama Moldovai maisto saugos ir kontrolės srityje.
  4. Parama Moldovai klimato kaitos prisitaikymo ir švelninimo srityse.

  II. Ambasada kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo KONCEPCIJAS paramos žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui projektams įgyvendinti Moldovoje.

  Visiems projektams 2017 metais bus skiriama iki 40 tūkst. eurų.

  Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis. Teikiamos paraiškos ir/arba koncepcijos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir Moldovos strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) Moldovos nacionalinės plėtros strategijas.

  Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris Moldovoje. Partneris Moldovoje nėra būtinas, jei paraišką teikia Moldovos Respublikos subjektas arba tarptautinė organizacija.

  Nustatytos formos projektų paraiškas kartu su projekto sąmata (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) ir/arba koncepcijas (Projekto koncepcijos forma) lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota projekto paraiška ir/arba koncepcija turi būti pateikti visi privalomi ir, jeigu aktualu, papildomi priedai. Vienas teikėjas gali pateikti kelias paraiškas ir/arba koncepcijas.

  Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti ir dalykinės bei finansinės ataskaitos turi būti pateiktos Lietuvos Respublikos ambasadai Moldovos Respublikoje iki 2017 m. gruodžio 1 d.

  Projektų paraiškos ir/arba koncepcijos priimamos iki 2017 m. gegužės 4 d. (įskaitytinai).

  Koncepcijų ir/arba paraiškų teikimo, jų vertinimo, atrankos, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 129 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V–63 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected].

  Naujienlaiškio prenumerata