Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Kvietimas teikti paraiškas dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų finansavimui (pasibaigė 2020-03-18)

Sukurta 2020.03.02 / Atnaujinta 2020.03.30 17:48
  Kvietimas teikti paraiškas dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų finansavimui (pasibaigė 2020-03-18)

  Lietuvos Respublikos ambasada Moldovos Respublikoje kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimui Moldovos Respublikoje 2020 metais.

  Gautos paraiškos

  Kviečiame projektų paraiškas šių koncepcijų įgyvendinimui:

  1. Lietuvos ir Moldovos akademinės bendruomenės bendradarbiavimo skatinimas.
  2. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Moldovos Respublikoje.

  Visiems projektams 2020 metais bus skiriama iki 37 tūkstančių eurų.

  Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugėsjo 19 d. nutarimo Nr. 961 redakcija) patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis. Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir Moldovos strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) Moldovos nacionalinės plėtros strategijas.

  Projekto paraiškoje privaloma nurodyti bent vieną partnerį Moldovos Respublikoje ir pridėti jo sutikimą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą. Partneris Moldovos Respublikoje nėra būtinas, jeigu paraišką teikia Moldovos Respublikos subjektas arba tarptautinė organizacija.

  Nustatytos formos projektų paraiškas kartu su projekto sąmata (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai elektroniniu paštu [email protected]. Kartu su užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota projekto paraiška turi būti pateikti visi privalomi ir, jeigu aktualu, papildomi priedai.

  Projektų paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 18 d. 24.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku įskaitytinai). Pateiktos paraiškos gavimas bus patvirtintas el. laišku.

  Paraiškų teikimo, jų vertinimo, atrankos, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 129 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V–170 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected] arba apsilankykite https://orangeprojects.lt/lt/teisine-informacija.  

  Naudinga informacija:

  Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškų neesminių trūkumų sąrašas - informacija apie techninio pobūdžio klaidas, dėl kurių paraiškos administracinio vertinimo metu nebus atmestos.
  Vystomojo bendradarbiavimo projekto paraiškos turinio vertinimo forma

  Naujienlaiškio prenumerata