Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA MOLDOVOS RESPUBLIKOJE

Adresas: I. Vasilenco 24/1, Chisinau 2001, MOLDOVA

plačiau »

Tel. +373 22543194
Faksas +373 22234287
El. paštas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.09.19 / Atnaujinta 2014.10.03 09:17

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis gyvenamosios vietos deklaravimo užsienyje klausimus, yra Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Moldovos Respublikoje gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau negu šešis mėnesius, apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja per Lietuvos Respublikos ambasadą Kišiniove.

Asmuo, norėdamas deklaruoti savo gyvenamąją vietą Lietuvos ambasadai Kišiniove turi pateikti:

  • užpildytą nustatytos formos deklaraciją;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą, vaiko kelionės dokumentą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas ar vaiko kelionės dokumentas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
  • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečiui nustatyta globa ar rūpyba, privaloma pateikti globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (toliau – nuorašas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.

Užpildytą deklaraciją asmeniškai turi pateikti:

  • asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;
  • nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas;
  • nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
  • nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
  • asmenų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas.

Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.

Kiekvienam nepilnamečiam vaikui taip pat pildoma atskira deklaracija. Deklaraciją nepilnamečio vaiko vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).

Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.

Asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas deklaraciją pildo asmens, kuriam įsteigta globa (rūpyba), vardu.

Naujienlaiškio prenumerata