Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA MOLDOVOS RESPUBLIKOJE

Adresas: I. Vasilenco 24/1, Chisinau 2001, MOLDOVA

plačiau »

Tel. +373 22543194
Faksas +373 22234287
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2015.08.18

Lietuvos Respublikos piliečiai privalo įtraukti į apskaitą po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus (gimimą, santuoką ir ištuoką).

Moldovos Respublikos išduoti dokumentai Lietuvos Respublikos ambasadai pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Santuokos apskaitymas

Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėje sudaryta santuoka turi būti apskaityta ir Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje

Santuokai Lietuvoje apskaityti ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • Nustatytos formos prašymas dėl santuokos apskaitymo;
 • Moldovos Respublikoje išduotas santuokos liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą;
 • Abiejų sutuoktinių galiojantys asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasai ar asmens tapatybės kortelės);
 • Konsulinis mokestis už santuokos apskaitymą ir santuokos liudijimo išdavimą – 20 eurų;
 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pateikiant dokumentus grynais pinigais.

Vaiko gimimo apskaitymas

Vaiko, gimusio užsienio valstybėje, kai abu jo tėvai (ar vienas iš jų) yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas turi būti apskaitytas Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Vaiko gimimo apskaitymui Lietuvoje ambasadai pateikiami šie dokumentai:

 • Nustatytos formos prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimimą;
 • Moldovos Respublikoje išduotas gimimo liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą;
 • Abiejų vaiko tėvų galiojantys asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasai ar asmens tapatybės kortelės);
 • Konsulinis mokestis už vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijimo išdavimą – 20 eurų;
 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pateikiant dokumentus grynais pinigais.

Ištuokos apskaitymas

Lietuvos Respublikos pilietis, nutraukęs santuoką užsienio valstybėje, ištuoką turi apskaityti Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Ištuokai Lietuvoje apskaityti ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • Nustatytos formos prašymas įtraukti į apskaitą ištuoką;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasas;
 • Moldovos Respublikoje išduotas ištuokos liudijimas su vertimu į lietuvių kalbą;
 • Buvusio sutuoktinio Moldovos Respublikos piliečio pasas (jei yra galimybė jį pateikti);
 • Konsulinis mokestis už ištuokos apskaitymą ir ištuokos liudijimo išdavimą – 20 eurų;
 • Konsulinis mokestis turi būti sumokėtas pateikiant dokumentus grynais pinigais.

Dėl elektroninės metrikacijos paslaugų informacinės sistemos

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą - MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus.

Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje mepis.vrm.lt. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Papildoma informacija

 • Civilinės metrikacijos taisyklės (Žin., 2008, Nr. 88-3541; 2009, Nr. 100-4190; 2009, Nr. 156-7044; 2011, Nr. 35-1676; 2011, Nr. 161-7634; 2012, Nr. 37-1837)
 • Civilinės būklės aktų registravimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašas (Žin. 2007, Nr. 42-1612; 2011, Nr. 55-2666)
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas "Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (Žin. 2008, Nr. 88-3540; 2011, Nr. 115-5422)

Naujienlaiškio prenumerata